Ayuntamiento de Novelda

Novelda s’adhereix a la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural

Ayuntamiento de Novelda 02-1024x1024 Novelda s'adhereix a la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural

L’Ajuntament de Novelda s’adhereix, a través de la regidoria d’Igualtat, a la celebració, hui 15 d’octubre, del Dia Internacional de la Dona Rural, una commemoració que l’Assemblea General de l’Organització de Nacions Unides va establir, l’any 2007, amb l’objectiu de reconéixer a la dona rural per la seua contribució en el desenvolupament rural i agrícola, l’erradicació de la pobresa i la millora en la seguretat alimentària.

En la declaració inicial, l’organització fa una crida als estats membres per a millorar la condició de les dones rurals, parant atenció a les seues necessitats, i també per a apoderar-les en l’àmbit social, econòmic i polític.

Segons xifres de l’ONU, les dones rurals conformen un 43% de la mà d’obra agrícola, i en el seu treball diari estan contribuint a assegurar l’alimentació de les seues comunitats, així com la de proporcionar aliments a nacions senceres.

A Espanya viuen quasi sis milions de dones rurals que representen la tercera part de la societat espanyola femenina. Un col·lectiu que té una estreta vinculació amb el sector agrari, ja que segons dades del Ministeri d’Agricultura, una de cada quatre persones treballadores del camp és dona. El que representa el 26% de les persones treballadores del sector agrari espanyol. Una dada reveladora en el sentit que no representa la vertadera dedicació de les dones en les explotacions agràries, ja que no inclou a més de 700.000 dones, segons dades governamentals, que estarien realitzant labors agrícoles en qualitat de “ajuda” o “col·laboració familiar”.

La nostra societat rural està fortament envellida, a més de ser més nombroses les persones majors i dependents que requereixen cures sanitàries i atenció especialitzada. Davant aquesta situació, la joventut rural no està disposada a arriscar tant com han arriscat les generacions anteriors. L’escassa valoració del treball exercit per les dones rurals ha suposat que moltes de les més joves hagen decidit anar-se dels pobles a la recerca de formació i un treball remunerat. El que posa en relleu la urgència d’invertir en les dones com a vertaderes agents de desenvolupament rural i generació d’ocupació.

Hem de ser còmplices amb l’esperit emprenedor de les dones en aquest context plagat d’obstacles i desafiaments. Les dones tenen molt a dir i fer per a redreçar el rumb de les empreses familiars i, amb això, enfortir la vida social i econòmica del medi rural. L’impuls a aquest esperit emprenedor, porta aparellada la posada en marxa de les mesures i polítiques actives necessàries que faciliten l’obertura dels seus negocis, propiciant la creació de llocs de treball, fixant la població i dinamitzant l’entorn. Aqueixa àrdua missió, no obstant això, únicament serà possible complir-la mitjançant una aposta decidida i permanent per la formació, la innovació, la cerca de noves varietats i nínxols de mercat, la diferenciació del producte local i el fiançament de canals de comercialització que permeten un preu just.

Hem de tindre present que el futur del medi rural depén d’oferir oportunitats a les dones i les seues famílies, acabar amb la desocupació femenina, treballar en igualtat de condicions, trencar la bretxa de gènere, i promoure el lideratge femení.

Amb la confiança que continuarem avançant en la igualtat d’oportunitats, rendim un merescut homenatge als quasi sis milions de dones rurals espanyoles que només amb la seua presència estan garantint la vida i la supervivència del 80% del nostre territori i per a reclamar el reconeixement just i mereixedor de la seua labor.

Exit mobile version