Ayuntamiento de Novelda

Se abre el plazo para participar en el XVI concurso de «Cançons de Mona»

XVI Concurs de Cançons de Mona

Bases:

  1. Pot participar tota aquella persona que així ho desitge.

  2. Les obres que es presenten han de ser inèdites i redactades correctament en valencià, podent incloure modismes i localismes autòctons.

  3. S’ha d’especificar a quina melodia coneguda correspon la lletra.

  4. Els originals han de presentar-se per triplicat, en un sobre tancat, a l’exterior del qual figure el pseudònim de l’autor. A l’interior s’ha d’adjuntar un altre sobre tancat on aparega el mateix pseudònim, dins del qual vindran escrites les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, etc). Els treballs s’han de presentar mecanografiats, amb format DIN-A4, a doble espai, per una sola cara.

  5. Cada participant pot concórrer al concurs amb un màxim de tres obres.

  6. S’estableix un primer premi únic, que s’obsequiarà amb un lot de llibres, i a més es poden concedir accèssits, si el jurat  ho considera oportú.

  7. Els treballs s’han d’entregar en el Centre Cultural Gómez-Tortosa, al C/ Major, 6, o a la Casa de Cultura, al C/ Jaume II, 3. El termini màxim de presentació d’aquests serà fins al dia 22 de febrer de 2016 a les  13.00 h.

  8. La concessió dels premis es realitzarà a proposta d’un jurat presidit pel regidor de Cultura d’aquest Ajuntament. Els premis es faran públics el dia 25 de febrer de 2016, a les 17.30 h. al Saló d’Actes de la Casa de Cultura.

  9. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament, que les publicarà i distribuirà per tal que les partides de Mona les puguen aprendre, per poder cantar-les els dies de Mona.

Salir de la versión móvil