L’Ajuntament adquireix una parcel·la de sòl dotacional enfront del velòdrom destinada a infraestructures esportives

L’Ajuntament de Novelda ha aprovat l’adquisició d’una de les parcel·les situades enfront del Velòdrom municipal, qualificada en les Normes Subsidiàries com a sòl dotacional, que s’incorpora al sòl patrimonial públic destinat a infraestructures esportives. Després d’aconseguir un acord amb els propietaris la Junta de Govern ha aprovat adquirir una parcel·la de 2.754 metres quadrats, situada…