La web de l’Ajuntament actualitza la seua estructura i estètica

L’Ajuntament de Novelda ha procedit a la renovació de l’estructura, contingut i estètica de la seua pàgina web amb l’objectiu d’oferir de forma més atractiva, clara i accessible la informació al ciutadà i a tots aquells que vulguen conèixer la ciutat a través d’internet. El portal novelda.es, desenvolupat durant els últims mesos per l’Agencia Sidecar,…

La Policia Local posa en funcionament la sala infantil per a l’atenció de menors en casos de violència de gènere

Les dependències de la Policia Local de Novelda compten amb una nova sala infantil on el grup GRUVIME de la Policia Local podrà atendre els menors que patisquen casos de violència de gènere parental. Amb els treballs d’adequació d’aquesta sala, situada en la seu de la Policia Local, el grup GRUVIME, unitat policial centrada en…

La campanya “No sigues panoli i recicla l’oli” inaugura el servei de recollida d’oli a Novelda

L’Ajuntament ha iniciat el servei de recollida selectiva d’oli amb la instal·lació de contenidors específics de color taronja en diferents punts de la localitat i la realització d’una campanya d’informació i sensibilització a la ciutadania. El regidor de Qualitat Ambiental, Francisco Javier Cantos, ha presentat la nova campanya de reciclatge d’oli vegetal d’origen domèstic, un…